IVF and our partners at Visegrad stage

Visegrad stage will be supported by International Visegrad Fund with project number 21510764.

The International Visegrad Fund is an inter­na­tional orga­ni­za­tion based in Bratislava founded by the gov­ern­ments of the Visegrad Group (V4) countries. Organization approved our project 12th of June 2015.

Our partners of the project are:

Mindspace Nonprofit Ltd.

A Mindspace Nonprofit Ltd was established in 2011. The main aim of the organization is to put bottom-up initiatives in practice and create links to international networking initiatives.

Happening s.r.o. – Piananaulici

Rozmísťujeme piána, šachové stolky a další věci na ulici. Budeme rádi, když se tyto “intervence” do veřejného prostoru budou šířit dál.

Carpathian Euroregion Poland

Naszą misją jest rozwój społeczno – gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez wspieranie procesów rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej. Euroregion Karpacki organizuje i koordynuje działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy członkami w dziedzinie gospodarki, ekologii, kultury, nauki i edukacji.

visegrad logo

mindspace_logo                           logo-copy   Untitled-2 (1)